Fenwick® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Pure Fishing, Inc.

© 2012 Pure Fishing, Inc.